ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สำหรับ FISH

กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สำหรับ FISH  (Trinocular Fluorescence in Situ Hybridization Microscope)
ยี่ห้อ : Olympus รุ่น : BX43
หลักการการทำงาน : ตรวจสอบและติดตามองค์ประกอบของเซลล์ที่ใช้สำหรับงานด้านฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลตัวอย่าง : ตัวอย่างเซลลืที่ผ่านการย้อมด้วยฟลูออเรสเซนต์
ผู้ดูแล : นางสาวสมพร สาระวัน
โทร. 045-353079
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,271 ครั้ง