ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องขยายปริมาณสารพันธุกรรมชนิดปฏิกิริยาจริงอัตโนมัติ (Real Time PCR)

เครื่องขยายปริมาณสารพันธุกรรมชนิดปฏิกิริยาจริงอัตโนมัติ (Real Time PCR)
ยี่ห้อ :  Applied biosystems   รุ่น : 7500 Fast
หลักการการทำงาน : เพิ่มขยายปริมาณสารพันธุกรรมและวัดปริมาณดีเอนเอได้ทันที
ข้อมูลตัวอย่าง : ตัวอย่างสารพันธุกรรม เช่น DNA RNA  
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,271 ครั้ง