ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน
 

เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน 

(Bomb Calorimeter)

 

ยี่ห้อ IKA     

รุ่น : C2000

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องที่ใช้หาค่าความร้อนได้ทั้งวิธี Isoperibolและ Dynamic สามารถเลือกค่าการวัดของพลังงานความร้อนได้ทั้งหน่วย Joule/g, Cal/g, BTU/lib, kWh/kg และ MJ / Kg.

ข้อมูลตัวอย่าง

- ของแข็ง มีลักษณะแห้งและสามารถติดไฟได้

- ของเหลวที่สามารถติดไฟได้

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง