ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP
 

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP

 (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

 

ยี่ห้อ PerkinElmer        

รุ่น : Optima8000

หลักการทำงาน

ธาตุต่างๆ จะถูกทำให้แตกตัวเป็นอะตอมด้วยเทคนิค ICP แล้วตรวจวัดค่าการการคายแสงของอะตอมที่เป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้นๆ ทั้งช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงอุลตร้าไวโอเลต 

ข้อมูลตัวอย่าง

สถานะของเหลวที่มีของแข็งละลายไม่เกิน 1% และห้ามใช้สารละลายกรด HF ในการทำละลายและกระบวนการย่อย

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง