ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน (Surface Area and Pore Size Analyzer)
 

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน  

(Surface Area and Pore Size Analyzer)
 

ยี่ห้อ Quantachrome  

รุ่น : Quadrasorb-EVO

หลักการทำงาน 

ใช้วิเคราะห์หาพื้นที่ผิว ขนาดของรูพรุน การกระจายขนาดรูพรุน ปริมาตรรูพรุนทั้ง Mesopore และ Micropore โดยใช้หลักการดูดซับทางกายภาพ

ข้อมูลตัวอย่าง

สถานะของแข็ง เช่น อนุภาคผง เม็ด แผ่นฟิล์ม เป็นต้น ต้องไม่ฟุ้งกระจายมากและไม่มีส่วนประกอบของน้ำมัน หากเป็นตัวอย่างอัดเม็ดจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และต้องทำการอบตัวอย่างมาก่อน

 
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง