ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ศักย์ซีต้าและน้ำหนักโมเลกุล (Zetasizer)

เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ศักย์ซีต้าและน้ำหนักโมเลกุล  

(Zetasizer)

 

ยี่ห้อMalvern   

รุ่น : Nano ZS

หลักการทำงาน

เทคนิคการวิเคราะห์สารด้วยลำแสงเลเซอร์ โดยวัดขนาดอนุภาคต่างๆ ได้ตั้งแต่ 0.3-10,000 nmศักย์ซีต้าช่วง ±200 mV และน้ำหนักโมเลกุลช่วง 1,000-2x107 Da

ข้อมูลตัวอย่าง     

สารละลาย สารแขวนลอยที่สามารถมองเห็นอนุภาค เช่น ขุ่นหรือมีตะกอน

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง