สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    คู่มือการศึกษาและหลักสูตร
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
  ปีการศึกษา 2560
  1. คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
  2. หลักสูตรวิชาโทบริหารธรุกิจ
  ปีการศึกษา 2561
  1. คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 61,552 ครั้ง