สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    E-Book หลักสูตรการศึกษา
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
 1. คณะรัฐศาสตร์
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะเภสัชศาสตร์
 6. คณะเกษตรศาสตร์
 7. คณะบริหารศาสตร์
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. คณะพยาบาลศาสตร์
 10. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,741 ครั้ง