สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    ถามตอบด้านวิชาการ
 
  1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเทียบโอนผลการเรียน 2556"
  3. การอ้างอิง ในการทำ มคอ.3
  4. ข้อคำถาม - คำตอบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 62,696 ครั้ง