การจัดการความรู้
 
    Mini_UKM ครั้งที่ 1-20
ครั้งที่ มหาวิทยาลัย ข้อมูล ข้อมูล 2
1      
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด  
3      
4 มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด  
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด  
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียด รายละเอียด
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด  
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด  
9 มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด  
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด  
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด  
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รายละเอียด  
13 มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด  
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด รายละเอียด
15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด รายละเอียด
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด  
17 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รายละเอียด  
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รายละเอียด รายละเอียด
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด รายละเอียด
20 มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด  
 
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,991 ครั้ง