การจัดการความรู้
 
    การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 19
การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 19
       -  กลุ่ม 1  
       -  กลุ่ม 2
       -  กลุ่ม 3
       -  กลุ่ม 4
       -  กลุ่ม 5
เอกสารบรรยายพิเศษ จาก ศ.นพ.วิจารณ์    พานิช "ถอดสลักอุดมศึกษา นำพาพัฒนาสังคม บริบทไทย 4.0
 
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,991 ครั้ง