การจัดการความรู้
 
    การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 18
การแลกเปลี่ยนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 18
กลุ่ม 1  
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
 
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,991 ครั้ง