การจัดการความรู้
 
    มุมความรู้
 

เกี่ยวกับ KM   

ความรู้ทั่วไป   

-  การจัดการความรู้ คื่ออะไร 
-  เรื่องเล่าเช้าเดือนกันยายน เมื่อ (คนไข้) ลิ้นหัวใจตีบ 
-  การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะในศตวรรษที่ 21  
-   หนังสือแนะนำจาก ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช    
             1)  การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร  
             2)  ครูนอกรอก กับ นักเรียนนอกแบบ  
             3)  มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร  

 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,788 ครั้ง