การจัดการความรู้
 
    มุมความรู้

เกี่ยวกับ KM   

ความรู้ทั่วไป   

การจัดการความรู้ คื่ออะไร 
เรื่องเล่าเช้าเดือนกันยายน เมื่อ (คนไข้) ลิ้นหัวใจตีบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-050

   E-mail: tp1171@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 7,510 ครั้ง