เพชรรัตน์ แสนทวีสุข


 

ชื่อ - สกุล
 
 
โทรศัพท์
 
ห้องทำงาน
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข  
Ms Phetcharat santavesuk
 
6218
 
ห้องวิชาการชั้น 1
ตำแหน่ง
 
 
อีเมล์
 
โฮมเพจ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
 
-
 
-
ประวัติการศึกษาและผลงาน
 
ระดับ
 
สาขาวิชา
 
สถาบันการศึกษา
 
ปริญญาโท
 
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ปริญญาตรี
 
ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 80,893 ครั้ง