งานพัสดุ

แบบ ปปช.07
   - แบบ-ป.ป.ช.07-โต๊ะผู้บริหาร
    - แบบ-ป.ป.ช.07-เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย
    - แบบ-ป.ป.ช.07-ไมค์ห้องประชุม
    - แบบ-ป.ป.ช.07-โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม
    - แบบ-ป.ป.ช.07-โต๊ะเก้าอี้ห้องศาลจำลอง
   - แบบ ป.ป.ช.07 พิมพ์หนังสือกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
   - แบบ ป.ป.ช.07 -วัศดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 53,384 ครั้ง