ติดต่อคณะ


 

ที่ตั้ง  : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เลขที่ 85  ถนนสถลมาร์ค 
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์ : 045 353930-1
โทรสาร : 045 353937

 

แผนที่การเดินทาง
 

             
http://www.law.ubu.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง