ผู้บริหาร ชั้น 1

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 045-288400 ภายใน 1500
 
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
โทร. 045-288400 ภายใน 1508
  ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
โทร. 045-2880400 ภายใน 1508
     
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 83,195 ครั้ง