แผนผังเว็บไซต์
เมนูหลัก สำหรับบุคลากร บริการบุคลากร/นักศึกษา
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ผนกลยุทธ์ ประจำปี 2555-2559
 คณะกรรมการประจำสำนักฯ
 บุคลากร
 โครงสร้างหน่วยงาน
 สำนักงานเลขานุการ
 ฝ่ายพันฒนาซอฟต์แวร์
 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
 วีดีโอแนะนำสำนักฯ
 การเดินทาง
 ณะ/สำนัก
 รูปภาพและโลโก้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 ถามตอบ
 คำถามที่ถามบ่อย
 ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 รายงานการประชุม
 รายงานประจำปี
 แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคสำนักฯ
 ายงานผลการแจ้งซ่อม
 การจัดการองค์ความรู้ (OCN KM Blog)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 จัดการข่าว
 วาระการประชุม กกบ.สำนักฯ
 จองห้องออนไลน์
 เคล็ดลับคอมพิวเตอร์
 เรื่องน่ารู้! สำหรับบุคลากร/นักศึกษา
 ระบบสารสนเทศที่ให้บริการบุคลากร
 ระบบสารสนเทศที่ให้บริการนักศึกษา
รายงานสถิติ แผนผังเว็บไซช์/หมายเลขโทรศัพท์ภายใน UBU Gone Google
 ผู้เข้าชมเว็บ
 ข้อมูลแต่ละฝ่าย
 แผนผังเว็บไซต์
 หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
 UBU Gone Google
Office 365 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ คลังเอกสาร
 Login เข้าใช้งาน
 ตรวจสอบรหัสผ่านใช้งาน
 
 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 การใช้บริการซ่อมบำรุง & IT Clinic สัญจร
 การจัดอบรมและบริการวิชาการ
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ 2557

 ประเมินการทำความสะอาด
 ประเมินงานสวน
 ณะกรรมการ
 องค์ความรู้
 แนวปฏิบัติที่ดี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 หมวดหนังสือ
 คู่มือ
 ค้นหาคลังเอกสาร
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง