บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ชั้น 1

อังคณา ปัญญา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
 
วิชิต คำพิภาค ธนศักดิ์ ท่าโพธิ์ บรรชา ไพอุปรี**
พจนารถ พันธัง** ปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ภาคินัย บุญไพโรจน์
 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศของหน่วยงาน งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ และซ่อมบำรุง หน่วยงานสำงานอธิการบดีเป็นหลัก
- งานบริการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
- งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งานซ่อมบำรุง
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. ( เบอร์ตรง )
โทร. (ภายใน)
1.
คุณอังคณา ปัญญา
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0 - 4535 - 3104
3104
2.
คุณวิชิต คำพิภาค
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3108
3108
3.
คุณบรรชา ไพอุปรี
**
0 - 4535 - 3021
3021
4.
คุณพจนารถ พันธัง
**
0 - 4535 - 3021
3021
5.
คุณธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3111
3111
6.
คุณปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
งานบริการคอมพิวเตอร์
0 - 4535 - 3104
1505
7.
คุณภาคินัย บุญไพโรจน์
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3104
1505
**ช่วยราชการกองคลัง
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง