บุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4

จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 
กรรณิการ์พร กุลบุญญา วิมล แสวงวงศ์ สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ณัฐพล มารุตะพันธ์
       
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
รับผิดชอบงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริการระบบเครือข่าย งานการบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานบริการด้านสารสนเทศสำหรับสำนักงานอธิการบดี และพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- งานรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. (เบอร์ตรง)
โทร.(ภายใน)
1.
คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3106
3106
2.
คุณกรรณิการ์พร กุลบุญญา
งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3107
3107
3.
คุณวิมล แสวงวงศ์
งานระบบเครือข่าย 0 - 4535 - 3113 3113
4.
คุณสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3106
1515
5. คุณณัฐพล มารุตะพันธ์ งานระบบเครือข่าย 0 - 4535 - 3106 1516
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง