บุคลากรฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้น 4

ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
 
 
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ   กมลวรรณ จันทป
   
ทัศนีย์ หนองกก    
     
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
รับผิดชอบงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- งานพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม
- งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. (เบอร์ตรง)
โทร. (ภายใน)
1.
คุณชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3109
3109
2.
คุณอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3105
3105
3.
คุณกมลวรรณ จันทป
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3110
3110
4.
คุณทัศนีย์ หนองกก
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3110
1502
    งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 0 - 4535 - 3110 1516
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง