สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
World
 
1 Austria University of Graz 13 November 2017 12 November 2022
2 Cambodia Institute of Technology of Cambodia 29 August 2013 28 August 2018
3 Cambodia Royal University of Phnom Penh 11 April 2013 10 April 2018
4 Cambodia University of Management and Economics 01 October 2014 30 September 2019
5 Cambodia University of Battambang 09 June 2015 08 June 2020
6 Cambodia Mean Chey University 22 June 2015 20 June 2020
7 Cambodia Royal University of Agriculture 18 August 2015 17 August 2020
8 Cambodia Vanda Institute 11 January 2017 10 January 2022
9 Cambodia Phnom Penh International University 11 January 2017 10 January 2022
10 China Guangxi University 21 December 2012 20 December 2017
11 China Guangxi Normal University for Nationalities 14 May 2014 13 May 2019
12 France University Paul Sabatier - Toulouse III 08 July 2013 07 July 2018
13 Germany Anhalt University of Applied Sciences 27 April 2018 26 April 2021
14 Indonesia Ganesha University of Education 05 October 2016 04 October 2020
15 Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 30 October 2017 29 October 2022
16 Japan The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 09 October 2013 08 October 2018
17 Japan Toyohashi University of Technology 25 April 2014 24 April 2019
18 Japan University of Kochi 26 December 2016 25 December 2021
19 Japan Institute of Natural Medicine, University of Toyama 25 January 2017 24 January 2022
20 Japan Ibaraki University 27 January 2017 26 January 2022
21 Japan Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company 01 April 2018 29 March 2028
22 Korea Korea Research Institute of Chemical Technology 09 October 2013 08 October 2018
23 Lao PDR Champasack University 10 June 2015 09 June 2020
24 Malaysia Monash University 05 September 2016 04 September 2021
25 Malaysia University of Sain Malaysia 10 July 2017 09 July 2022
University of Sain Malaysia : Collaboration Agreement 02 August 2017 01 August 2020
26 Philippines University of Philippines Los Banos 08 April 2013 07 April 2018
27 USA College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaiʻi at Mānoa 04 July 2013 03 July 2018
28 USA University of San Diego 01 April 2016 31 March 2021
29 Vietnam Hue University 14 April 2013 13 April 2018
30 Vietnam Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 01 August 2013 01 August 2018
31 Vietnam Hue University of Agriculture and Forestry 26 August 2013 25 August 2018
32 Vietnam University of Danang, Campus in Kontum 20 November 2014 19 November 2019
33 Vietnam College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 12 March 2015 10 March 2020
34 Vietnam University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi 28 September 2016 27 September 2021
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi : Academic Exchange Program Contract 01 September 2016 31 August 2021
35 Vietnam University of Foreign Language Studies- The University of Danang 09 December 2016 08 December 2021
36 Vietnam Hanoi University 11 January 2017 10 January 2022
Hanoi University: Academic Exchange Program Contract 06 January 2017 N/A
37 Vietnam Hue University College of Foreign Languages 14 March 2017 13 March 2022

Thailand
1 Thailand Sathien Dhammasathan 21 October 2013 20 October 2018
2 Thailand Mahidol University 30 September 2013 29 September 2018
3 Thailand Department of ASEAN Affairs 29 March 2016 N/A
4 Thailand Council of University President of Thailand, Office of The Higher Education Commission 24 August 2016 N/A
Cooperative Networks
1. ASEA-UNINET - Umbrella Agreement  14 July 2014-13 July 2017 / Link
2. AIT-GMSARN

*updated as of 15 May 2018
- added Anhalt University of Applied Sciences, German
- added Cosmos Technical Center Co., Ltd., Japan
 
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

 

Call +66 4535 3038
+66 4535 3039
+66 4535 3040
+66 4535 3052
Fax +66 4528 8394

intercoop(at)ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,826 ครั้ง