กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ระบบประชุม E-Meeting คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร
ปี 2562
ครั้งที่ วันที่ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
1/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบรับเข้าร่วมประชุม  
       
 
 
ปี 2561
ครั้งที่ วันที่ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
1/2561 16 มีนาคม 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
2/1561 22 มิถุนายน 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
3/2561 4 กรกฎาคม 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุม   

 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 104,535 ครั้ง