กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒  -  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และ แลโขง ริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


 
กำหนดการโครงการ
ไฟล์บรรยายของวิทยากร  
คลิก>>> เทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ความก้าวหน้าด้านการวิจัย   
โดย ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ  คณะเกษตรศาสตร์
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 101,948 ครั้ง