กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    การประชุมกองการเจ้าหน้าที่
การประชุมกองการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ วันที่ รายงานการประชุม
1/2560 28 มีนาคม 2560 รายละเอียด
2/2560 2 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
3/2560 28 กันยายน 2560 รายละเอียด
4/2560 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
1/2561 22 มีนาคม 2561 รายละเอียด
     
     
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง