กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    การประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
การประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๐
ครั้งที่  วันที่ แบบตอบรับ รายงานการประชุม หมายเหตุ
1/2560 18 มกราคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560  
2/2560 10 กุมภาพันธ์ 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560  
3/2560  1 มีนาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560  
4/2560 25 เมษายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2560  
5/2560 19 มิถุนายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2560  
6/2560 5 กรกฎาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2560  
7/2560 19 กรกฎาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2560  
8/2560 25 ตุลาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2560  
9/2560 20 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ร่างรายงาน ครั้งที่ 9/2560  
10/2560 4 ธันวาคม 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม    

yes คำสั่งคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ๒๕๖๐
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,334 ครั้ง