กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 
    ข่าว ช.พ.ค.
>>>  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อโครงการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) รายละเอียด
>>>  ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รายละเอียด
>>>  ใบสมัคร ช.พ.ค. คลิก
>>>  ใบสมัคร ส.พ.ส. คลิก
>>>  ใบรับรองแพทย์  คลิก
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 108,335 ครั้ง