รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2560
 

 

   

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2560

 หอพักปรับอากาศ ชาย 


      
 
   
   
>> ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา
 
>> อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2560
 
>> รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร
 
 


   
   
   
   
   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 115,487 ครั้ง