รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2561
 

 

   
 
   เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา   |    แผ่นพับประชาสัมพันธ์   |    ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา   |  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าพัก รอบที่2  |     
   อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2561  |   คู่มื่อการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์   |   รหัสชำระเงินและจำนวนที่เปิดรับสมัคร รอบที่2

 

 
    

 


   
   
   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 175,810 ครั้ง