รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2560
 

 

   

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2560 


      
 
>> ประกาศเงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
>> ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา
 
>> อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2560
 
>> รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร
 
>> รหัสชำระเงินของหอพักแต่ละประเภทและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
 
 


   
   
   
   
   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ตู้ ปณ.47 ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 96,775 ครั้ง