รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2561
 

 

   
 
   เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา   |    แผ่นพับประชาสัมพันธ์   |    ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา   |  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าพัก รอบที่2  |     
   อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2561  |   คู่มื่อการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์   |   รหัสชำระเงินและจำนวนที่เปิดรับสมัคร รอบที่2

 

 
กำหนดการ

วันที่  19-20 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00-16.30 น. นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2

วันที่  20 กรกฎาคม 2561       เวลา 17.00-20.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ณ ศูนย์อาหาร (ใกล้หอพักนักศึกษา)

นักศึกษาที่จะเข้ารับรายงานตัวเข้าหอพักและรับกุญแจในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 กรณีประสงค์เลือกเพื่อร่วมห้องเองกรุณาดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมัครเข้าหอพักให้เรียบร้อยภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวสำนักงานหอพักนักศึกษาจะจัดเพื่อนร่วมห้องให้เอง

 
นักศึกษาหอพักชั้นปี่ที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มที่ 1 (ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2561) นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30-12.00 น.

กลุ่มที่ 2 (ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2561) นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30-12.00 น.

กลุ่มที่ 3-4 (ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2561) นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอพักราชพฤกษ์ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-12.00 น.

นักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ปีการศึกษา2561  กลุ่มที่ 1-4 ที่ประสงค์เลือกเพื่อนร่วมห้องเอง(พักร่วมกันตลอดปีการศึกษา 2561)กรุณาดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมัครเข้าหอพักให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2561 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวสำนักงานหอพักนักศึกษาจะจัดเพื่อนร่วมห้องให้เอง

    

 


  ข้อมูลการรับชำระเงินค่าหอพัก รอบที่ 2 ตัดยอด ณ สิ้นวัน
   
   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 159,701 ครั้ง