รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2560
 

 

   

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2560

 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560 


      
 
   
   
>> ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา
 
>> อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2560
 
>> รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร
 
>>
 
>>
 
รหัสชำระเงินของหอพักแต่ละประเภทและจำนวนที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2
 
ข้อมูลการรับชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ตัดยอด ณ สิ้นวัน
 
>>   รายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 
 

หอพักปรับอากาศ ชาย                 หอพักปรับอากาศ หญิง            หอพักพัดลม หญิง

หอพักสวัสดิการ หญิง (ห้องน้ำในตัว)

หอพักสวัสดิการ ชาย (ห้องน้ำรวม)       หอพักสวัสดิการ หญิง (ห้องน้ำรวม)

   
 


   
   
   
   
   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ตู้ ปณ.47 ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 109,372 ครั้ง