รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2560
 

 

   

 

สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ติดต่อได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวัน เวลา ราชการ

หรือสอบถามผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานหอพักนักศึกษา ม.อุบลฯ 

 


      
 
   
>> ข้อมูลและภาพหอพักนักศึกษา
 
>> อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2560
 
 


   


 
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 123,441 ครั้ง