งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 

บริการถ่ายภาพหมู่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

ให้บริการชุดครุยและเครื่องแต่งกายบัณฑิต

                                           - ให้บริการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
 
 

ร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก

 
 
 

ให้บริการน้ำดื่ม

 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,093 ครั้ง