เครื่องแบบเครื่องหมายนักศึกษา
 


 

  
 

สถานที่จำหน่าย

 

- โรงอาหารกลาง 2
 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,090 ครั้ง