สิ่งอำนวยความสะดวก

ธนาคารและตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

                                     ATM

 
                                                 - หน้ามหาวิทยาลัย                                           - สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)    
                                                 - อาคารเรียนรวม 1                                           - สำนักวิทยบริการ
                                                 - โรงอาหารกลาง 2                                           - อาคารบริการ 2 หอพักนักศึกษา
 

 

 

โรงอาหารกลาง 1

            

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 7 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 4 ร้าน
     - ร้านค้าทั่วไป (ร้านมินิมาร์ท ร้านกิ๊ฟชอป ร้านเครื่องเขียน)  จำนวน 4 ร้าน

 

 

โรงอาหารกลาง 2

 


  

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านจำหน่ายชุดนักศึกษา  จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านให้บริการรับ-ส่งพัสดุ จำนวน 1 ร้าน

 

 

ศูนย์อาหาร


                      

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 8 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 4 ร้าน
     - ร้านมินิมาร์ท  จำนวน 1 ร้าน

 

 

ร้านกาแฟสด

Mirun Cafe ที่ตั้ง อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ (CTB)


 

Plateaux ที่ตั้ง คณะบริหารศาสตร์


 

Balcony Kiss ที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์


                                                                                                                                                     

               Cafe Chapayom ที่ตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 


             

Plateaux ที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์


              

Cafe Amazon ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ


 

Plateaux ที่ตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


      


 

 

ร้าน/ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง

   

ที่ตั้ง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะบริหารศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์ - คณะรัฐศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์
- สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) - สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
- อาคารเรียนรวม 4 - อาคารเรียนรวม 5
 

 

 

ร้านถ่ายเอกสาร

     

ที่ตั้ง

     - สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
     - สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
     - คณะบริหารศาสตร์
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - คณะนิติศาสตร์
     - คณะรัฐศาสตร์
     - อาคารปฏิบัติการรวม คณะรัฐศาสตร์
     - คณะศิลปศาสตร์
     - คณะเกษตรศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์
     - คณะเภสัชศาสตร์
     - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     - อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์
     - อาคารเรียนรวม 1
     - อาคารเรียนรวม 4
     - อาคารเรียนรวม 5
       
       
 

 

 

ร้านค้าบริเวณหอพักนักศึกษา

                                       - ร้านมินิมาร์ท
                                       - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง
                                       - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
                                       - บริการตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติและเติมเงินอัตโนมัติ
                                       - บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 

 

 

ตลาดนัด

 

เปิดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร ในวันจันทร์และวันพุธ

 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง