ติดต่อเรา

วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.  

หมายเหตุ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ)
 
 
ที่อยู่ :   สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190
 
โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061, 045-353062             
แฟ็กส์ : 045-353089
 
 
 
กรณีต้องการส่งไปรษณีย์/พัสดุ มาถึงผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรุณาจ่าหน้าถึงผู้รับดังนี้
 
 
            ชื่อ-สกุล ............................หมายเลขโทรศัพท์.................ของผู้รับ
            หอพักนักศึกษา   สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ต.เมืองศรีไค   อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี   34190

           

          **รับพัสดุ/ไปรษณีย์ ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา วัน เวลาราชการ

 

 

 

แผนที่ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Google Map)
 


 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง