แผนผังหอพักราชาวดี 2

ชั้น 1


 

ชั้น 2


 

ชั้น 3


 

ชั้น 4


 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,288 ครั้ง