ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

        เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับที่ 1  เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2549  โดยมีหน้าที่ การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นรายได้ วางแผนการผลิต  การตลาด  การลงทุนเพื่อหารายได้  วางแผนการผลิต  การตลาด  การลงทุนเพื่อหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหารายได้ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  พิจารณาให้เช่าพื้นที่  ที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ราชพัสดุ  ที่ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์และที่ดินที่มีผู้บริจาคให้

 

        พื้นที่ให้เช่า

 1. โรงอาหารกลาง 1, 2
 2. ศูนย์อาหาร (ใกล้บริเวณหอพักนักศึกษา)
 3. พื้นที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษา
 4. พื้นที่เช่าบริเวณโดยรอบคณะต่างๆ
 5. พื้นที่เช่าชั่วคราว ตามงานนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
 6. พื้นที่เช่า ตลาดนัด วันจันทร์และวันพุธ บริเวณข้างศูนย์อาหาร
 7. พื้นที่จำหน่ายดอกไม้ อาหาร/เครื่องดื่มในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร โรงอาหารกลาง 1, 2 และศูนย์อาหาร
 2. ผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
 3. ผู้ประกอบการซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง
 4.  ผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท
 5. ผู้ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 6. ผู้ประกอบการเครื่องเติมเงินโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
 7. ผู้ประกอบการร้านซ่อมจักรยานยนต์
 8. ผู้ประกอบการ ธนาคารและตู้ ATM
   

 

ติอต่อ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โทรศัพท์ 045-353062,  045-288400 ต่อ 7523
 

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 148,811 ครั้ง