หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
                   
                สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานในการจัดหาดูแลรักษาและบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดมทรัพยากรและการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาและจัดการด้านธุรกิจเพื่อแสวงหาทุนและทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ ตามนโยบายการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐ และริเริ่มโครงการธุรกิจสินทรัพย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านติดต่อเชิงธุรกิจระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
 
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,091 ครั้ง