สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    จดหมายข่าว
ดูจดหมายข่าวย้อนหลัง
 
ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2559
ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560
ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม -พฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
 
ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2561
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง