สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    COMPUTATIONAL SCIENCE & BIG DATA FOR SUSTAINABLE AND INNOVATIVE FUTURE AUGUST 2017


Content
 
The Catalytic Reaction of Ethanol to Ethylene: A DFT Study
Saowalak Phikulthai
 
Atomistic Simulation of Structural Evolution at Long Time Scales: Diffusion of Aluminum in Nickel at a Low Concentration Limit
Yuranan Hanlumyuang 
 
Empirical Tight-Binding Calculation of Electronic Structure of Mn-Doped ZnS Nanocrystals
Rutchapon Hunkao
 
Performance of B3PW91, PBE1PBE and OPBE Functionals in Comparison to B3LYP for 13C NMR Chemical Shift Calculations
Pham Vu Nhat
 
Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations
Naruedon Phusi
 
The Influence of Silver Cluster Size and Carbon Nanotubes on CO Adsorption: A DFT Study
Chan Inntam
 
Theoretical Study on the Structural and Spectroscopic Properties of Cyanine Dyes as Fluorescent Dyes
Malinee Promkatkaew
 
The Effects of Stone-Wales Defect on Quantum Capacitance in Carbon Nanotube
Sorasit Buapong
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง