สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    Special Issue October 2016 :Siam Physics Congress 2016.


Content 1

Content 2
 
Determination of Layer Thickness of Ammonium Nitrate and Potassium Nitrate Using Polarized Light Microscope
S. Sachana, S. Wongmanerod and N. Suwonjandee
 
Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Polystyrene Thin Films
N. Pangpaiboon
 
Synthesis of Natural Dye Sensitizer Local for Dye-sensitized Solar Cell (DSSC) Application
W. Choawunklang, T. Ponken, W. Pinporg, S. Pawasay and T. Srisuma
 
Electrodeposition of Micro-Nanostructured Nickel Film on Flexible Substrates
J. Manyam, T. Rimpongpisal , R. Maolanon and P. Songsiriritthigul
 
Rope Coiling on a Plane
S. Amnuanpol
 
Spin-Polarized Transport through Ferromagnetic Graphene Microstructures with Fermi Velocity Modulation
C. Saipaopan, W. Choopan and W. Liewrian
 
Design and Construction of a Permanent Magnet System for a Free Radical Imaging
C. Polyon
 
Growth of Graphene on Stainless Steel by Thermal Chemical Vapor Deposition
A. Ruammaitree, D. Phokharatkul and A. Wisitsoraat
 
Effect of Economic in Factory Installing Voltage Regulator
D. Dangphonthong, P. Ruenruangrit and W. Pinate
 
The Effect of Fiber Length on Mechanical Properties of Epoxy Composites Reinforced by the Fibers of Vetiver
P. Kongkaew, D. Kiannok , P. Saetang and L. Teekhayupak
 
The Growth of ZnO Nanostructures Prepared by Anodization in Combination with Hydrothermal Method on the Zn Sheet
K. Jongphoa and V. Meklab
 
Electrospun of Epoxidized Natural Rubber with Polyvinylpyrrolidone (PVP) Composites Membrane for PEMFC Application
P. Chinnasa, W. Ponhan, P. Sarasee, Y. Phoemphun and E. Swatsitang
 
The Quality Improvement of Biogas by Air Mixing
W. Pinate and D. Dangphonthong
 
Specific Energy Consumption and Drying Kinetics of Far-infrared Dried
M. Nachaisin, P.  Pumniam, W. Jansopha, N. Ananaur and W. Pharanat
 
A New Charm Quark Tagging Algorithm at the CMS Detector
K. Kovitanggoon, B. Asavapibhop, N. Suwonjandee, M. Verzetti and S. Moortgat
 

P. Leelanoi and S. Sangaroon
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,755 ครั้ง