สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,769 ครั้ง