สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558
สารบัญ
 
Study of Formulation and Production of Okara Chili Paste
Patcharaporn Praphunthatewa Praphan Pinsirodom  and Yuporn Puechkamut
 
Learning Preferences of Nursing and Midwifery Students
Ivan Elisabeth Purba, Janno Sinaga,Rinco Siregar, Amilaand Rinawati Sembiring
 
Spray-drying for Inulin Powder Production from Jerusalem Artichoke Tuber Extract and Product Qualities
Raveeporn Jirayucharoensak, Weerachet Jittanit and Sarote Sirisansaneeyakul
 
Impact of Selected Cultures of Probiotics on Quality of Vanilla Low Fat  Ice Cream during Storage
Suriyapong Prasertsiriphan and Sirinda Kusump
 
Screening of Thai plants for Inhibition of CYP2D6 Enzyme Activity
Benjabhorn Sethabouppha, Suparat Chanluang,Le Hoang Lam, andSuttasinee Suwannakul
 
Photo-stabilization of Sappanwood Ethanolic Extract with Ammonium Alum Chelation
Saranyou Oontawee, Chanan Phonprapai, and Arunporn Itharat
 
Production of Coconut Milk Mixed Whipped Cream for Food Services and Catering
Udomporn  Saesue and Yuporn  Puechkamut
 
Antibacterial, Antioxidation, Antiproteolytic, and Cytotoxicity Activity of  Stevia rebaudiana  Bertoni Leaves
Sirikorn Kor-arnan, Sakaowrat Paoblake, and Torphan Aswachaisuvikom
 
Influences of DifferentSoup Stocks on Chemical and Organoleptic Properties of Tom Yum
Chutipapha Suwankanit, Sawanya Pandolsook, Varaporn Vittayaporn, Kriserm Tohtubtiang, and Naruemon Nantaragsa
 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่
อภิญญา  เอกพงษ์
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 92,345 ครั้ง