สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนบ้านโดยรอบมหาวิทยาฯร่วมงาน ณ แปลงนาอนุรักษ์วัฒนธรรมแปลงนาอีสาน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 137,539 ครั้ง