สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    e-Book Arts& Culture
 
การศึกษารวบรวมการแปรของคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสาน : 6 จังหวัดตามแนวลุ่มน้ำโขง
การศึกษาและรวบรวมนิทานพื้นบ้านอีสานฉบับภาษาญี่ปุ่น
   
 

 
ศัพทานุกรมไทย-จีน ฉบับท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
รายการศัพท์ภาษาตระกูลไทพบใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

ภาษาตระกูลไท (2) [Part1] 
ภาษาตระกูลไท (2) [Part2]   
ภาษาตระกูลไท (2) [Part3]
 

พจนานุกรมภาษาไทย-ไถในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (1)   
คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (2)

รายการคำศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว-เหยา
 

ภาษาตระกูลไท (1)   
ภาษาตระกูลไท (2) 

ภาษาอารยธรรมจีน 
 

 
รำลึกคุณบรรพชน กวีนิพนธ์ ในสุสาน
 

 
สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
จารึกในศาสนสถานจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
เพลงจีนสำหรับเด็ก
 

 
100 นิทานจีนสำหรับเด็ก (ปี 57)
 

 
รายการคำศัพท์ภาษาแขนงต้ง-สุ่ย ของชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชนจีน
 

 
ภาษาแขนงจ้วง-ไตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 
จิตรกรรมในศาสนสถานจีน จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
ภาษาตระกูลมอญ-เขมรและรายการคำศัพท์
 

 
ข้อมูลสมุนไพรจีน
 

 

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก (ปี 54)

 

 
บทเรียนภาษาจีนจากคำพ้อง จีน-ไทย
 

 

พจนานุกรมคำพ้อง

 

 
เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย

 


 

สารานุกรมศาสนสถานจีน

 

 
สารานุกรมดนตรีไทย-จีน

 


 

คำสอนชาวเขมรถิ่นไทย

 

 
จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาทวัดทุ่งศรีเมือง

 


 

สารานุกรมเมืองอุบลภาคประเทศลุ่มน้ำโขง

 


 

นามานุกรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 
ร้อยเพลงรักชาติจีน
 
 
 
 
 

 


 

ชาติพันธุ์-นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และวิถีชีวิตคนอีสาน

 

 
การศึกษางานหัตถกรรมโลหะกลุ่มชาติพันธุ์ลาวสูงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

 
พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ
 

 

ตำรับอาหารไทย ๔ ภาค 

 


 

หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

 
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,767 ครั้ง