สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    กิจกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
 
ประเพณีขึ้นปีใหม่ "ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ" ประจำปี 2558
 
งานมหกรรมดนตรีและศิลปการแสดงอีสาน "ตุ้มโฮม ฮักมั่น ชาติพันธุ ศิลป์อีสาน" ครั้งที่ 2
 
ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๑/๒๕๕๗ 
 
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 
พิธีทำบุญขึ้นเฮือนใหม่แบบอีสาน
 
ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๑/๒๕๕๘ 


การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงาน

คณะบริหารศาสตร์
     ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการรับวิกฤติอุทกภัย
คณะวิทยาศาสตร์
       สื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมในท้องถิ่น
       ระบบแนะนำและเผยแพร่บทสวดมนต์ คำแปล และหลักคำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา  
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,769 ครั้ง