สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้
ลำดับ ชื่อเรื่อง โดย สังกัด
1 นก มหันตภัยเงียบนำสู่ "โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2 ฤทธิ์ของสารสกัดฮว่านง๊อกในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวานชนิดที่ 1
ดร.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3 พฤติกรรมบริโภคนิสัยของประชาชนต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ
นายวัชรพงษ์ แสงนิล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4 การศึกษาวิจัยทางด้านการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์
5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดร.รวิวรรณ  เผ่ากัณหา คณะพยาบาลศาสตร์
6 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทย ด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,329 ครั้ง