กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบฟอร์มรานงานประจำปี
โครงสร้างรายงานประจำปี 2561 
    โครงสร้าง ขอบเขตของเนื้อหาหน่วยงานที่รับผิดชอบประจำปี 2561 (รายละเอียด) 
    โครงสร้าง (หลัก) รายงานประจำปี 2561 
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียด) 
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง