กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย
 
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนักงานอธิการบดี
 
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 41,780 ครั้ง