กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    คำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
คณะ/วิทยาลัย  
    รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560  
   
    คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,421 ครั้ง