กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ข้อมูลสารสนเทศ
จำนวนนักศึกษา  
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/1 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2560)   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง