กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับมหาวิทยาลัย
 
แบบสงป 301 ดาวน์โหลด   แบบสงป 301 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302 ดาวน์โหลด   แบบสงป 302 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302_1 (รายละเอียด) ดาวน์โหลด   แบบสงป 302_1 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แบบสงป 302_2 (รายละเอียด) ดาวน์โหลด   แบบสงป 302_2 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,943 ครั้ง