กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
แบบฟอร์มแบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559  
    แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 25,827 ครั้ง